torsdag 30. januar 2014

Misjonsmøte 2. februar kl. 19.00


Misjonsmøte
på Skudenes Bedehus
søndag 2.februar kl 19


Tale av Malvin Tomren

Sang av Else og Kissan

Kollekt

Kaffe etter møtet

Alle hjertelig velkommen


Det Norske Misjonsselskap

lørdag 18. januar 2014

Ny folder for Bedehuset

Få tak i den nye folderen vår til å følge med, eller gi til andre. 
Legges ut på Bedehuset.