onsdag 22. desember 2021

 SkudenesNytt skal sende direkte fra julaftengudstjenesten i Falnes kirke, julaften kl. 15.00