Aktiviteter

barn

søndagsskolen
Vi holder til i egne lokaler i kjelleren på Bedehuset under G17 og M17 kl. 17.00. Vi deler i 0-3 år, 4-8 år og 9 år og oppover. De minste leser en liten fortelling, synger litt og leker. Den mellomste gruppen har “vanlig” søndsgsskole. De største har en kort andakt. Deretter har de spilt biljard, bordtennis etc.

Kontaktperson: Solveig Eike Bringaker, mob. 986 75 584

Ungdomskafe for aldersgruppen 5. - 7. klasse
Annenhver fredag kl. 18 - 21.00
i kjelleren på bedehuset.

Følg med på plakater.
Kontaktperson: Elin Grindhaug, mob. 415 06 781 

ungdom/Voksen

Ungdomsforening tilknyttet Normisjon   
Møte hver lørdag kl. 20.00 for deg som går i 8. klasse og oppover. 
(Følg oss på FB for mere info.Facebook siden til ACTA-Skudenes)
Kafé fra kl. 21.00
Kontaktperson: Åse Korsfur, mob. 940 34 642


Formiddagstreff
For deg som er voksen og har fri midt på dagen. (annenhver torsdag)

Kontaktperson: Ellen Eng Jakobsen, mob. 458 53 779


sang og musikk

Kor/musikksamling for “de minste” (0-4år)
Samling på onsdager kl. 17.00-17.45
Kontaktperson: Alice Knutsen mob. 959 22 202

Sjekk info om onsdagen på bedehuset på vår FB side her

Barnekor for de som er 5 år og oppover.
Øvelse på onsdager kl. 17.00-17.45.
Kontaktperson: Alice Knutsen mob. 959 22 202

soul children
For aldersgruppen 5. - 7. klasse
Øvelse annen hver onsdag (partalsuker) kl. 18.30-20.00 
Kontaktperson: Elin Grindhaug, mob. 415 06 781

Kor for alle som går i 8. kl. og oppover
Øvelse annenhver onsdag (partalsuker) kl. 20.00-21.30
Facebook siden til Ton Angelon
Kontaktperson: Janne Kristine Eng, mob. 482 55 674

Vår målsetting er :

Ton Angelon ønsker å være et inkluderende kor 
hvor ungdom får bli kjent med Jesus, 
gjennom lovsang vitne om Ham, 
og finne sin plass i menigheten.