Utleie

Kontaktperson for utleie av bedehuset :

Jorunn Marie Ådlandsvik
jorunn.marie.aadlandsvik@haugnett.no
909 65 346